Phát huy vai trò văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số

Hoàng Minh 19/11/2019 06:37

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đến dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; đại diện các Hội Văn học - nghệ thuật chuyên ngành và hơn 500 biểu đại diện cho 40 tổ chức cơ sở hội và chi hội thuộc 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những kết quả của Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, của toàn thể hội viên, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân tộc ít người nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả hết sức đáng trân trọng đó đã góp phần thiết thực và hiệu quả vào xây dựng, phát triển văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Cũng theo Phó Thủ tướng, những thành tựu giá trị và bản sắc độc đáo của văn hóa 54 dân tộc anh em không chỉ làm cho văn hóa Việt Nam đậm sắc màu phong phú, mà còn góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, tinh thần, tình cảm, tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc, giúp nền văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển thống nhất trong đa dạng, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại. Để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ khó khăn đó, Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn trong tổ chức tập hợp văn nghệ sĩ, nghệ nhân vì văn hóa dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dùng tài năng của mình góp phần thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật, trực tiếp nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

“Đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các hội văn học nghệ thuật trung ương và địa phương cần chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành sự quan tâm và tạo nguồn lực xứng đáng để hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số phát triển, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam diễn ra đến hết ngày 19/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO