Phát triển có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc

Phương Nguyên 29/11/2022 06:50

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua thực hiện các chính sách, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao. Đặc biệt qua các phong trào đã xuất hiện những điển hình tiêu biểu là người DTTS; tạo động lực để đồng bào vươn lên, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Nghề làm thuốc nam giúp nhiều hộ dân người dân tộc Dao xã Ba Vì (huyện Ba Vì) thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 108.000 người DTTS sinh sống ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Thành phố Hà Nội xây dựng mục tiêu đến năm 2030, mức sống và thu nhập của nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố xác định đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS là đầu tư phát triển bền vững, qua đó góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong 9 tháng đầu năm nay đã đạt kết quả tích cực ở nhiều ngành, lĩnh vực. GRDP của thành phố ước tăng 9,69%, thu ngân sách nhà nước tăng 13,7%, an sinh xã hội được đảm bảo… Đóng góp vào kết quả chung đó, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội các cấp, các tổ chức thành viên của thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt nhiều kết quả nổi bật.

“Những năm qua, đồng bào các DTTS trên địa bàn Thủ đô đã đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô. 100% xã vùng dân tộc, miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân...”- bà Dung cho biết.

Nhờ có sự sát sao của MTTQ và cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng DTTS được duy trì ổn định, đồng bào tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Do đó tình hình kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi đạt nhiều kết quả tích cực. Có thể nói, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Thủ đô luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, lực lượng nòng cốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đây cũng là nhân tố tích cực trong vận động người dân ở thôn, làng và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Những chính sách chăm lo cho đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố chính là tiền đề quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa được các mục tiêu đã đề ra. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát triển có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc