Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Môn Lịch sử luôn được chú trọng

Mai Loan 09/06/2022 17:51

Mở đầu phiên chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, ĐB Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên) hỏi: Chính phủ chỉ đạo gì về vấn đề xã hội đang quan tâm, đó là đưa Lịch sử thành môn tự chọn?

Những ngày vừa qua rất nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và xã hội quan tâm có ý kiến khác nhau về thông tin môn Lịch sử sẽ là môn tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có chỉ đạo gì về vấn đề này?- ĐB Quàng Thị Nguyệt nêu câu hỏi với Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh.

Trả lời ĐB, Phó Thủ tướng cho biết: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có môn Lịch sử rất cụ thể. Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đã quy định hết sức rõ, đó là bảo đảm cho học sinh có trình độ THCS có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS. THPT tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.

Tiếp đó, Nghị quyết 88 của Quốc hội, Quyết định số 404 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rất rõ giáo dục phổ thông 12 năm gồm 2 giai đoạn giáo dục, đó là giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp trung học 5 năm và cấp THCS 4 năm. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp cấp THPT 3 năm. Giáo dục cơ bản đảm bảo cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, điều đó nêu rất rõ môn Lịch sử là môn bắt buộc. Còn giáo dục trung học phổ thông là giáo dục định hướng nghề nghiệp để bảo đảm cho học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn sau phổ thông có chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32 năm 2018 về chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có môn Lịch sử.

Chương trình giáo dục phổ thông thiết kế theo 2 giai đoạn, giai đoạn giáo dục cơ bản môn Lịch sử và Địa lý là môn học bắt buộc từ lớp 4 đến lớp 9 với tổng số lượng thời lượng là 560 tiếp, trong đó phần phân môn Lịch sử chiếm 280 tiết.

Hai là, giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12, Lịch sử được bố trí là một môn học trong tổ hợp khoa học xã hội, như vậy thì môn Lịch sử được dạy ở tất cả các trường trung học phổ thông, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên Lịch sử hiện có.

Về một số ý kiến của cử tri cho rằng môn Lịch sử là môn lựa chọn rất dễ dẫn đến việc bỏ hoặc khai tử môn Lịch sử. Thực tế không phải như vậy. Các môn Lịch sử được phân theo hai giai đoạn như vậy, vẫn đảm bảo được và có môn Lịch sử.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua ý kiến của các bậc cử tri nêu sự quan tâm này, Chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam liên quan đến chương trình giáo dục môn Lịch sử cấp trung học phổ thông. Tổ chức hội thảo với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm việc học môn Lịch sử và kiến thức về Lịch sử, nhất là Lịch sử dân tộc được tăng cường, chú trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Môn Lịch sử luôn được chú trọng