Xã hội

Quảng Nam: Xử lý nghiêm việc chậm giải ngân vốn đầu tư công

Tấn Thành - Chí Đại 16/05/2024 16:50

Ngày 16/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn số 3435/UBND - KTTH gửi các sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

du-an-1.jpg
Một dự án được triển khai ở tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nói trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Xử lý nghiêm việc chậm giải ngân vốn đầu tư công