Quảng Ninh có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đông Bắc 14/11/2023 10:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định đưa 2 nghệ thuật trình diễn dân gian và 3 lễ hội truyền thống ở Quảng Ninh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới ở Quảng Ninh là: Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh; Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soọng Cô của người Sán Dìu tỉnh Quảng Ninh; Lễ hội đình Đầm Hà (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà); Lễ hội đình Vạn Ninh (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) và Lễ hội Xuống đồng (phường Phong Cốc, TX Quảng Yên).

Hội thi cấy tại Lễ hội Xuống đồng (phường Phong Cốc, TX Quảng Yên).

Trước đó, Quảng Ninh đã có 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; Hát Nhà tơ (hát cửa đình); Lễ hội đền Cửa Ông; Lễ hội Tiên Công; Lễ hội đình Trà Cổ; Lễ hội đình Quan Lạn và Lễ hội Bạch Đằng.

Như vậy, hiện tại, tỉnh Quảng Ninh có tổng số 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh không ngừng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của các di sản. Bên cạnh làm tốt công tác bảo tồn, Quảng Ninh còn chú trọng đầu tư phát triển, định vị và quảng bá rộng rãi thương hiệu du lịch Quảng Ninh dựa vào những giá trị nổi bật về di sản, những giá trị chân thực về văn hóa truyền thống, lối sống địa phương. Qua đó, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia