Mặt trận

Quảng Ninh tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận tổ quốc

Nguyễn Quý 31/05/2024 16:56

Việc triển khai quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Quảng Ninh góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội của tỉnh.

Ngày 31/5, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế số 194/QCPH ngày 30/11/2021 (gọi tắt là Quy chế số 194) về phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

2218958_so_ket_phoi_hop_ubnd_mttq_1_13093531.jpg
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, sau gần 3 năm triển khai Quy chế số 194, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH đã đạt được kết quả rõ nét trong nhiều nội dung. Trong đó nổi bật là công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; hoạt động giám sát-phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động đối ngoại nhân dân...

Kết quả công tác phối hợp có vai trò và ý nghĩa lớn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; góp phần vào việc động viên, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp trong việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của toàn tỉnh…

2218960_so_ket_phoi_hop_ubnd_mttq_3_13103331.jpg
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn, an sinh xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ và kiến nghị một số vấn đề, như: Giải pháp để làm rõ nét công tác phối hợp tại một số sở, ban, ngành, đơn vị và cơ chế thông tin, báo cáo kết quả thực hiện phối hợp; việc ký kết chương trình, quy chế, kế hoạch và triển khai phối hợp giữa các đơn vị cùng cấp; công tác phối hợp trong giám sát-phản biện xã hội và xây dựng chính sách pháp luật; nguồn lực cho một số hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh…

2218961_so_ket_phoi_hop_ubnd_mttq_2_13111431.jpg
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Để quy chế phối hợp tiếp tục đạt kết quả toàn diện và hiệu quả cao hơn, trước hết phải tăng cường cơ chế thông tin, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung phối hợp theo định kỳ; đồng thời cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các sở, ngành và địa phương. Các đơn vị cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động và phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động, phong trào phù hợp, thu hút và tập hợp đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân tham gia; chủ động phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Về nguồn lực cho các hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu MTTQ và các tổ chức CT-XH cần tích cực, chủ động trong việc lên kế hoạch, chương trình hành động đảm nhận các công trình, phần việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; đề xuất với UBND tỉnh để có căn cứ hỗ trợ nguồn lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận tổ quốc