An sinh xã hội

Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

PV 23/04/2024 09:59

Đây là một trong những mục tiêu được Ủy ban MTTQ xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội đặt ra trong nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Liên Phương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Hoàn thành vượt các chỉ tiêu

Xã Liên Phương nằm phía đông huyện Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội 20 km, xã có 7 khu dân cư với 2.452 hộ hơn 9.000 nhân khẩu. Với vai trò chủ đạo trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đã phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện tốt các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động “ Quỹ vì người nghèo”; Quỹ “ Đền ơn, đáp nghĩa”; “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được nhân dân tích cực tham gia góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội kịp thời phản ánh tới Cấp ủy, Chính quyền có giải pháp định hướng dư luận xã hội..

436-202404221401521.jpg

Đại hội đại biểu MTTQ xã Liên Phương nhiệm kỳ 2024-2029

Bằng các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, các tổ chức đoàn thể đã ngày càng thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó đưa các phong trào của địa phương ngày càng phát triển. Đáng ghi nhận Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 57,3 triệu đồng/người đến năm 2023 ước đạt gần 68,6 triệu đồng/người.

Với phong Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; nhân dân tích cực thực hiện chương trình chăm sóc thương binh, gia đình chính sách. Theo thống kê trong 5 năm, toàn xã đã vận động quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 199,88 triệu đồng, hàng năm Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của xã tặng quà cho các hộ gia đình liệt sỹ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ; Vận động quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được 118,19 triệu đồng. Cả hai quỹ đều vượt chỉ tiêu huyện giao hàng năm.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chia sẻ về nhiệm vụ cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029 ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Liên Phương cho biết, Đại hội MTTQ xã Liên Phương nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản song dự báo cũng còn gặp không ít khó khăn giá cả thị trường biến động, thiên tai, dịch bệnh có thế xẩy ra, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế và thu nhập của nhân dân, chính vì vậy đòi hỏi hệ thống MTTQ phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường tập hợp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Xuất phát từ yêu cầu trên Ủy ban MTTQ xã Liên Phương sẽ chủ động tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng tổ dân phố, cụm dân cư xanh-sạch-đẹp và tiếp tục thực hiện nội dung công tác “Dân vận khéo” theo chủ đề nội dung công tác hàng năm. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh công tác về khu dân cư, triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh hoạt động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động do các cấp phát động.

436-202404221401522.jpg

Tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ thường xuyên của nhiệm kỳ 2024-2029 của Ủy ban MTTQ xã Liên Phương

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Về mục tiêu cụ thể, Chủ tịch MTTQ xã Liên Phương ông Nguyễn Quang Thanh cho biết, hằng năm phấn đấu vận động 98% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và 96% số hộ trở lên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 100% thôn, làng được công nhận danh hiệu văn hóa; vận động người qua đời hỏa táng đạt 85% trở lên; phấn đấu 100% Xóm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn...), phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Về vận động Quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; các hộ cận nghèo đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết. 100% các hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, mất tích, người bị thương nặng đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ, giúp đỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc