Tăng cường vận động, đoàn kết nhân dân

Tiến Đạt 15/04/2023 07:30

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La đã và đang không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại trên địa bàn khu dân cư.

Người có uy tín xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) hướng dẫn bà con chăm sóc cây ăn quả.

Theo ông Vi Đức Thọ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, tích cực tham gia xây dựng fanpage Facebook của MTTQ Việt Nam, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giám sát trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới”, hướng dẫn các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”. Nhờ sự quan tâm, gần gũi với người dân của những cán bộ làm công tác Mặt trận, nhân dân trên địa bàn tỉnh càng thêm đoàn kết, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư văn hóa, hiện đại.

MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của người có uy tín tiêu biểu và Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Năm qua, MTTQ tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn cho 83 đại biểu là người uy tín và Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, biểu dương người có uy tín tiêu biểu và Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp có thành tích xuất sắc thực hiện các nội dung hoạt động của MTTQ Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng thời, MTTQ tỉnh cũng chú trọng công tác động viên, thăm hỏi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Ông Vi Đức Thọ cho biết, với đặc thù của một tỉnh biên giới, MTTQ tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và biên giới trên đất liền, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia trong giai đoạn mới thông qua các chương trình, website của Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La; trang cộng đồng của MTTQ và các tổ chức thành viên...

Đồng thời MTTQ tỉnh đã có sự quan tâm đặc biệt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên giới, đề xuất, tham gia góp ý vào nội dung của các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí cho những người làm công tác Mặt trận trực tiếp ở cơ sở, đặc biệt ở vùng biên giới có thêm những điều kiện tốt hơn để khắc phục khó khăn, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống của bà con.

“Thời gian tới, MTTQ tỉnh Sơn La tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc để vận động nhân dân và đồng bào có đạo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường nắm tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương” - ông Thọ khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường vận động, đoàn kết nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO