Thái Nguyên: Huyện Đại Từ xây dựng 110 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Nguyễn Toàn 27/10/2023 16:09

Đây là số nhà được hỗ trợ xây dựng trong năm 2023 thực hiện ở 29/29 xã, thị trấn của huyện Đại Từ, trong đó có 100 hộ xây dựng mới và 10 hộ sửa chữa.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đại Từ trao nhà tình nghĩa cho một gia đình ở xã Lục Ba. Ảnh: Toán Nguyễn.

Để thực hiện cho việc hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, huyện Đại Từ đã huy động được tổng số tiền là 5.137.000.000 đồng.

Bao gồm: Nguồn huy động, vận động xã hội của huyện là 2.526.000.000 đồng, hỗ trợ 48 hộ; nguồn cấp xã vận động 1.177.000.000 đồng, hỗ trợ 22 nhà; các đoàn thể cấp huyện, vận động 290.000.000 đồng, hỗ trợ 10 hộ; chương trình Mục tiêu Quốc gia dân tộc thiểu số 25 hộ, số tiền 1.144.000.000; xã hội hoá từ nhân dân, các nhà hảo tâm số tiền 244.000.000 đồng. Ngoài ra là số ngày công giúp đỡ 377 công, nguyên vật liệu trên 150 triệu đồng.

Thông qua rà soát của Ủy ban MTTQ huyện Đại Từ, cơ bản những ngôi nhà Đại đoàn kết đã được khởi công từ tháng 6 và đến nay đã hoàn thiện trên 90%. Hiện nay các xã, thị trấn đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng đảm bảo tiến độ thi công để giải ngân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Huyện Đại Từ xây dựng 110 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO