Thái Nguyên sẽ cấp phép xây dựng online từ cuối năm 2023

Toán Nguyễn 06/11/2023 18:56

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ trương của tỉnh, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng và tiến hành cấp phép online từ cuối năm 2023.

Sở Xây dựng Thái Nguyên phấn đấu cấp phép xây dựng online từ cuối năm 2023. Ảnh: Toán Nguyễn.

Thực hiện chuyển đổi số, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã ban hành hàng năm các kế hoạch về phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và thành lập Tổ công tác chuyển đổi số của đơn vị; duy trì thực hiện các ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản, một cửa điện tử, quản lý cán bộ công chức viên chức, triển khai và ký số trên văn bản điện tử, số hóa và ký số hồ sơ một cửa điện tử; tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên và các sở chuyên môn…

Sở Xây dựng Thái Nguyên đã cơ bản nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị đáp ứng an toàn thông tin, công tác chuyển đổi số và có biện pháp sao lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu thông tin; Đảm bảo an toàn hệ thống tin mạng lan cấp độ 2 đã được phê duyệt; Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã triển khai rà soát và tham mưu công bố sửa đổi 10 thủ tục hành chính thay đổi mẫu đơn do liên quan đến cư trú; 5 thủ tục hành chính do bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên sẽ cấp phép xây dựng online từ cuối năm 2023