Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong Chương trình MTQG 1719

Minh Thu 05/09/2023 11:29

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Trà Vinh được đánh giá là một trong những tỉnh triển khai thực hiện và giải ngân tốt vốn từ Chương trình này.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh thăm hỏi Người có uy nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2023.
Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh thăm hỏi Người có uy nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2023.

Triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh Trà Vinh thực hiện 10 dự án, với nhiều tiểu dự án. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ đất ở cho hơn 40 hộ DTTS, nhà ở cho hơn 525 hộ, chuyển đổi nghề cho khoảng 275 hộ, nước sinh hoạt phân tán cho 38 hộ, đầu tư xây dựng hai công trình nước tập trung. Đồng thời, tỉnh thực hiện một dự án trồng cây dược liệu quý tại huyện Trà Cú; hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho hơn 60% hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo dân tộc Kinh, cận nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, tỉnh xây dựng mới 58 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục thực hiện 16 công trình chuyển tiếp của năm 2022; duy tu, bảo dưỡng 36 công trình; đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 6 công trình chợ vùng đồng bào DTTS (xây dựng mới 1 chợ tại huyện Cầu Kè; cải tạo, nâng cấp 4 chợ ở huyện Cầu Ngang và một chợ ở huyện Cầu Kè).

Cũng trong năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Trà Vinh được phân bổ trên 451 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 407 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là gần 233 tỷ đồng. Đến hết ngày 15/6/2023, tỉnh đã giải ngân được gần 47 tỷ đồng, đạt 10, 70%. Tỉnh đang ước đạt giải ngân đến 31/12/2023 sẽ giải ngân được hơn 312 tỷ đồng, đạt 71,66% kế hoạch. Để thực hiện nội dung trên, tỉnh Trà Vinh triển khai đồng bộ 10 dự án Chương trình MTQG 1719. Điển hình như, thực hiện Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đến nay, các huyện đã thực hiện hỗ trợ được 194/525 căn nhà ở, chuyển đổi nghề cho 21 hộ. Riêng việc hỗ trợ đất ở cho 40 hộ, nước sinh hoạt cho 38 hộ và xây dựng 3 công trình nước tập trung ở huyện Trà Cú còn chậm, do việc tìm quỹ đất phù hợp ở địa phương mất nhiều thời gian. Hay đối với Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công, tiến độ thực hiện đến nay đã có 59/64 công trình triển khai thi công, trong đó 41 công trình hoàn thành; 19/33 công trình được duy tu, bảo dưỡng hoàn thành...

Đặc biệt, Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ dự án, với nguồn vốn sự nghiệp giao là trên 18 tỷ đồng. Dự án 9 đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn do Ban Dân tộc làm chủ dự án, với nguồn vốn sự nghiệp là trên 2 tỷ đồng. Hai đơn vị đang quyết tâm triển khai các bước thực hiện, ước giải ngân đến 31/12/2023 sẽ đạt 100% kế hoạch được giao.

Với những nỗ lực triển khai các chương trình chính sách dân tộc, nhất là việc thực hiện 3 chương trình MTQG, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS trong tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ban hành phù hợp với thực tiễn, nhất là các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, tạo không khí phấn khởi trong đồng bào dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong Chương trình MTQG 1719

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO