Mặt trận

Tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

N. Phượng - V. Mạnh 10/12/2023 15:02

Sáng ngày 10/12, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2023) và 117 năm truyền thống (1906 - 2023). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

z4960544483954_2f1c932b169eef32195ff7e721cbe9f1.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Dư

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh, với truyền thống vẻ vang và đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu đất nước, sự nỗ lực vượt bậc của các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành, ủng hộ của Chính phủ cùng các bộ ngành, với sự tự chủ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đã luôn sáng tạo, tiên phong, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, đề xuất và thí điểm thành công nhiều chính sách quan trọng, tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, xứng đáng là ngọn cờ, là nòng cốt của giáo dục đại học Việt Nam.

Hành trình 30 năm trưởng thành và phát triển vừa qua là hành trình của sự kiên trì đổi mới, phát triển vượt bậc, trở thành đại học hàng đầu, tiên phong của giáo dục Việt Nam, là hành trình khẳng định vị thế trong nước và quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chặng đường ấy tuy chưa dài nhưng cũng đủ để nhìn nhận, đánh giá những thành tựu và đóng góp của Đại học Quốc gia Hà Nội cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước.

vnu-ky-niem-30-nam-ngay-cp-ban-hanh-nd-ve-dhqghn-4-.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Dư

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cách đây hơn 30 năm, trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã chủ trương “xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia” nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trước mắt và lâu dài.

Thực hiện chủ trương đó, năm 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị rất cao, xây dựng hai Đại học Quốc gia thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, ngang tầm khu vực và từng bước phấn đấu đạt trình độ quốc tế. Đó là một trong những tầm nhìn xa, giải pháp căn cơ, tạo ra đầu tàu trong hệ thống giáo dục Đại học của nước ta.

“Thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, tự hào trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước; trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín lớn trong nước và khu vực, từng bước xác lập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và khẳng định, thành tựu sau 30 năm thực hiện mô hình Đại học đa ngành, đa lĩnh vực góp phần tô thắm thêm truyền thống 117 năm vẻ vang từ Đại học Đông Dương, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Tổng hợp đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z4960536990483_e0825f66b77a6e4719e2a7f4b1267bb6-1-.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Ngọc Dư

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta đã xác định có 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với đột phá này, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục đại học có một sứ mệnh cao cả, tiên phong trong công tác đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Hội nghị Trung ương 8 vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó xác định rõ phải tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030.

“Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực, giải pháp để đất nước ta có đội ngũ trí thức lớn mạnh, đủ sức tham mưu, hiến kế cho Đảng, Nhà nước, giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn đúng như khẩu hiệu mà Đại học Quốc gia đã xác định đó là xây dựng Đại học Quốc gia đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia và phát triển bền vững” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

vnu-ky-niem-30-nam-ngay-cp-ban-hanh-nd-ve-dhqghn-2-.jpg
Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Dư

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và các chủ trương đường lối của Đảng; dành tâm sức xây dựng trình Chính phủ xem xét, phê duyệt các giải pháp về cơ chế và nguồn lực để phát huy mọi tiềm năng của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó xây dựng Khu Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành niềm tự hào, tiêu biểu cho trí tuệ, nơi khởi nguồn cảm hứng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển, xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành cơ sở giáo dục đào tạo có danh tiếng trong nước, khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng sâu sắc rằng, niềm vui và khí thế của lễ kỷ niệm hôm nay cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và những lời khen gợi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bức thư gửi cho Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tạo ra xung lực mới để đội ngũ trí thức, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình; thực sự là nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nước ta.

vnu-dhqghn-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Ngọc Dư

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; Đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng lòng, chung sức xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những biểu tượng sinh động, tiêu biểu cho trí thông minh, sức sáng tạo, nhân nghĩa, nhân tình của con người Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất choĐại học Quốc gia Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO