Tiếng Việt thân thương

HÀ PHƯƠNG 14/09/2023 07:16

Ngày 8/9 hằng năm được chọn làm Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Năm nay, nhân sự kiện này, nhiều hoạt động đã được tổ chức. Trong đó, tối 8/9, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức Lễ tổng kết “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023" và Chương trình Gala “Tiếng Mẹ thân thương”.

Tôn vinh các thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu quan trọng này có sự đóng góp vô cùng quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôn vinh Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài

Nhằm triển khai “Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” và “Kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023”, tối 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ tổng kết “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 và Chương trình Gala “Tiếng Mẹ thân thương”.

Tại Chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã trao Giấy khen tặng các thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”.

Cuộc thi là một trong những hoạt động tiêu biểu của “Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp đối với công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt cũng như giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuộc thi tổ chức từ tháng 4-8/2023 và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài yêu tiếng Việt và văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.

Dù sống xa Tổ quốc, kiều bào ta luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, gìn giữ truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, đất nước Việt Nam thân yêu. Đông đảo bà con hoan nghênh, ủng hộ sự nghiệp đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, mong muốn đất nước phát triển và cường thịnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, giữ gìn và phát huy tiếng Việt nói riêng, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, được khẳng định thành chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12/KL-TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc”.

“Tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc, phản ánh, duy trì và lan tỏa bản sắc và tinh hoa văn hóa Việt Nam, đóng góp vào việc củng cố nền độc lập của Tổ quốc và đại đoàn kết dân tộc. Đối với cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, tiếng Việt là niềm tự hào, là điểm tựa kết nối, là nhân tố giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giúp bà con khẳng định vị thế và tự tin hội nhập với thế giới. Việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn, giá trị khoa học và nhân văn sâu sắc”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Để cụ thể hóa chủ trương này, ngày 3/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Theo đó, ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể chính tham gia thực hiện Đề án.

Năm 2023 là năm đầu tiên đặt nền móng cho việc thực hiện Đề án, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Các sự kiện tôn vinh tiếng Việt với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã được tổ chức rộng khắp trong và ngoài nước như hoạt động văn hóa - nghệ thuật, hội thảo, diễn đàn, hoạt động tri ân, xây dựng tủ sách tiếng Việt… Đặc biệt, Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức, đã lựa chọn ra những “Sứ giả” mang sứ mệnh quan trọng là quảng bá văn hóa, truyền cảm hứng, tạo động lực học tập và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong chuỗi các sự kiện văn hóa “Tôn vinh tiếng Việt năm 2023” chương trình nghệ thuật “Tiếng Mẹ thân thương” là dịp tôn vinh kết quả công tác tiếng Việt, biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác gìn giữ, phát huy các giá trị về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát huy kết quả đạt được, với mong muốn nâng cao hơn nữa nhận thức của kiều bào đối với tiếng Việt, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí, các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ, hưởng ứng triển khai Đề án, để Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 8/9 thật sự trở thành dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của kiều bào, để tiếng Việt trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam bất cứ nơi nào.

Trước đó, Hội thảo tổng kết triển khai Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 cũng đã được tổ chức sáng 8/9 tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có đại diện từ Bộ ngoại giao; Ban Dân vận Trung ương cùng sự tham dự trực tiếp của gần 80 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương có đông người Việt Nam ở nước ngoài; các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành về ngôn ngữ và văn hóa và nhiều giảng viên uy tín trực tiếp tham gia công tác giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các cơ quan thống tấn báo chí và đặc biệt có đại diện các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các "sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2023.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 10 tham luận từ đại diện các bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, tổ chức gồm Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; các chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đại diện các cơ quan đại diện và kiều bào tại các địa bàn Hungary, Ba Lan, Austraila, Lào, Nhật Bản...

Các tham luận đã cho thấy tình hình triển khai các hoạt động tôn vinh tiếng Việt ở trong nước và tại các cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong năm 2023; thuận lợi và khó khăn trong hoạt động gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài, từ đó đề xuất các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng Việt thân thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO