Mặt trận

Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện

Thanh Tiến ghi 24/04/2024 14:04

Ngày 24/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chọn Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ X làm Đại hội điểm cấp tỉnh. Tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, Báo Đại Đoàn Kết trân trọng đăng nội dung bài phát biểu này.

chu-tich.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu.

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Thưa đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy qua các thời kỳ;

- Thưa đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí lão thành cách mạng;

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Quân khu 9;

- Thưa các cụ, các vị, các đồng chí và toàn thể Đại hội!

Trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam; 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn năm 2024. Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng với các vị đại biểu về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các vị đại biểu - khách quý và toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi sức khỏe, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chọn Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ làm Đại hội điểm cấp tỉnh. Vì vậy, Đại hội này không chỉ có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận của thành phố Cần Thơ mà còn có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm chúng ta sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế (nếu có) để tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam ở mỗi tỉnh, thành phố tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Làm sao để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thật sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quá trình chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao đổi, góp ý về nội dung văn kiện, đề án nhân sự và chương trình Đại hội… Bởi vậy, tôi biểu thị sự đồng tình, nhất trí cao với các văn bản dự thảo trình Đại hội. Tôi xin phép phát biểu có tính chất gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024):

Tôi xin nhấn mạnh thêm 3 điểm:

Một là, chúng ta tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó đoán định, như xung đột vũ trang Nga - Ucraina, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát, gây tác hại nặng nề. Mặt khác, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra trước Đại hội Đảng bộ cấp mình một năm, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hơn một năm. Do vậy, ngay sau khi thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên nghiên cứu, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó bổ sung những nội dung mới, được Đại hội Đảng xác định mà văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam trước đó chưa đề cập. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức được Hội nghị quan trọng như vậy. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động xây dựng Đề án, trình Bộ Chính trị ban hành 02 Quyết định quan trọng, có tính lịch sử:

- Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm cả 5 đồng chí cấp trưởng của 5 tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch; nâng tầm từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị (như vậy, ở Trung ương chỉ có Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị).

- Lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Chính trị ban hành quyết định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp việc cho Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực.

Đảng đoàn, Ban Thường trực cũng rất chủ động tham mưu, phối hợp đề xuất để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nâng lên 1 bậc (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được xếp một dòng riêng, sau đồng chí Bí thư Trung ương Đảng). Cùng với đó, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả hệ thống chính trị rất quan tâm đến công tác Mặt trận; vị thế, uy tín của MTTQ được nâng lên một bước.

Hai là, cùng với việc thực hiện các mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX xác định, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn triển khai thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, tôi xin đề cập 3 việc:

- Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân góp công, góp của, đồng lòng, chung sức đẩy mạnh phong trào thi đua: "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". Qua thực tiễn, một lần nữa lại chứng minh dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái của con cháu Rồng Tiên lại được phát huy mạnh mẽ. Những tấm gương tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của lực lượng tuyến đầu, của cán bộ, công chức, viên chức các cấp nhất là cán bộ cơ sở được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Những nghĩa cử cao đẹp, nhường cơm, sẻ áo, chia ngọt sẻ bùi vì cộng đồng làm lay động lòng người… bồi đắp thêm truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua tổng kết công tác phòng chống đại dịch Covid - 19 cho chúng ta thêm nhiều bài học quý trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục thảo luận, làm sâu sắc thêm nội dung này. Đồng thời các tỉnh, thành phố sau Đại hội điểm của thành phố Cần Thơ cần bổ sung vào báo cáo chính trị đậm nét hơn về kết quả và những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành tốt trách nhiệm được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức rất thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện cách ly phòng, chống dịch chưa từng có trong lịch sử. Kết quả, 99,6% cử tri cả nước đi bầu cử, đây là con số biết nói, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ tốt đẹp của chúng ta.

- MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động đề xuất và tích cực triển khai thực hiện các hoạt động tri ân có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm được 5.000 căn nhà cho các hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên, 500 căn nhà cho hộ nghèo các tỉnh Tây Bắc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, tri ân gần 14.000 chiến sỹ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trên phạm vi cả nước, tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội, từ đó mở ra cách tư duy mới trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện những nội dung thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước. Vừa qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đã cùng với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Ngày thành lập nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ba là, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở đã tạo được chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được triển khai thực hiện bài bản hơn, chất lượng được nâng lên, kết quả thực chất hơn. Kết quả thực hiện của thành phố Cần Thơ là minh chứng sinh động cho nhận định đó:

- Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" về đích trước 1 năm so với Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, thành phố đã có 36/36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 04 đơn vị cấp huyện được công nhận đạtchuẩn xây dựng nông thôn mới; 47/47 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Thực hiện Cuộc vận động "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp vận động Quỹ an sinh xã hội được 620 tỷ đồng, "Quỹ vì người nghèo" được 120 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 2.814 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Đến cuối năm 2023, thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhà cho 100% hộ nghèo đủ điều kiện xây dựng và cơ bản giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, góp phần cùng thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 0,21%.

Với cách tiếp cận như trên, tôi đề nghị MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh còn nhiều hộ nghèo cần được hỗ trợ làm nhà ở, tập trung thảo luận đề ra được các giải pháp khả thi để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt, phải đưa vào Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), tập trung cao độ thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động, để đến hết năm 2025 cơ bản xoá xong nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, các tỉnh, thành phố cần ra soát lại dự thảo báo cáo chính trị, cùng với cách trình bày truyền thống, cần có thêm cách tiếp cận mới, phân tích sâu sắc, dẫn chứng cụ thể hơn những việc đã làm được, làm tốt để rút kinh nghiệm, định hướng cho nhiệm kỳ mới phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (ai làm, làm thế nào, bao giờ xong…).

Khái quát lại, chúng ta có thể thống nhất là: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp nói chung, MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nói riêng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng thuận cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh để đất nước ta đạt được cơ đồ, tiềm lực và vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo được thế trận lòng dân vững chắc. Tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu hướng tới của Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Dự thảo báo cáo chính trị đã đề cập khá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, khả thi. Tôi xin phép nhấn mạnh thêm 05 nội dung chủ yếu sau:

Một là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu “đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hai là, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình thứ 6 Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ba là, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của nhiệm kỳ này là: phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phải quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, chủ trương của Đảng và Bác Hồ "dân là gốc", "Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh",thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu hướng đến của mọi chính sách, là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Cán bộ công tác Mặt trận không phút giây nào được lãng quên điều thiêng liêng đó.

Bốn là, muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm cao, cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Phải cùng nhau nhắc nhớ lời chỉ dạy của Bác Hồ: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại". Đúng như cổ nhân cũng đã dạy: "Nhân bất học, bất tri lý"(Chưa biết thì không có lỗi, chưa biết mà không chịu học thì thật là khuyết điểm; học giỏi chưa chắc đã làm giỏi, nhưng làm giỏi chắc chắn phải là người học tốt kể cả lý thuyết và thực tiễn).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xin ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ xây dựng 4 đề án: (1) Đề án xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024-2029; (3) Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029; (4) Đề án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2029;

Tôi tin rằng, nếu chúng ta quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, triển khai thực hiện hiệu quả 4 đề án này thì chất lượng cán bộ, hiệu quả công tác sẽ được nâng lên.

Phải quyết tâm xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp:

Tận tuỵ để dân mến

Trách nhiệm để dân thương

Kỷ cương để dân trọng

Năng động để dân được nhờ.

Năm là, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng với các nhiệm vụ chung của toàn quốc, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho người dân.

3. Về công tác nhân sự của nhiệm kỳ X Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ:

Tại Đại hội này, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng là hiệp thương cử ra Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ khoá X (nhiệm kỳ 2024-2029). Quá trình chuẩn bị Đại hội đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước theo quy trình, quy định. Trân trọng đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: Có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước, với quê hương Cần Thơ và công tác Mặt trận. Có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nói riêng.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận huyện… đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội lần thứ X đề ra.

Với truyền thống của quê hương cách mạng và anh hùng; truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, chúng ta tin tưởng chắc chắn Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Xin chúc đồng chí Bí thư Thành uỷ cùng các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi; Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện