Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tăng cường giám sát Chương trình MTQG

H.L 28/10/2023 21:21

Mới đây, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có buổi làm việc với UBND huyện Tủa Chùa về giám sát việc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Theo báo cáo của UBND huyện Tủa Chùa, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác, huyện Tủa Chùa đã chủ động cân đối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các dự án và tiểu dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I nhằm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất; giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện bình đẳng giới... qua đó, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể trong 2 năm, năm 2022- 2023, tổng các nguồn vốn được giao thực hiện chương trình tại huyện là 153.823 triệu đồng, nhiều dự án và tiểu dự án giải ngân đạt từ 70% đến 90% kế hoạch.

Một số hình ảnh Đoàn giám sát trực tiếp tại xã Xá Nhè và xã Mường Đun.
Đoàn giám sát trực tiếp tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, Điện Biên. Ảnh: tuachua.dienbien.gov.vn

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số dự án thành phần chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, một số văn bản hướng dẫn của cấp trên còn chậm ban hành, sử đổi nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện; việc huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi gặp nhiều khó khăn; đóng góp của người dân, cộng đồng còn hạn chế… Dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án còn chậm so với kế hoạch.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số tồn tại, nguyên nhân, hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện các dự án, tiểu dự án trong chương trình.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực chương trình của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện Tủa Chùa tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình; quy trình tổ chức các khâu lập kế hoạch, điều chỉnh, triển khai chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch; chú trọng khâu phân bổ, quản lý nguồn lực đúng quy định và thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình; củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo chương trình. Đối với các đề nghị của huyện, Đoàn giám sát ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Trước đó đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng đã có buổi giám sát trực tiếp việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn xã Xá Nhè và xã Mường Đun.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tăng cường giám sát Chương trình MTQG