Chính trị

Viện kiểm sát nhân dân các cấp không có công dân đến khiếu nại, tố cáo

Việt Thắng 22/11/2023 10:32

Ngày 22/11, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết: Các cơ quan hành chính trong năm 2023, có 391.512 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 294.909 vụ việc, có 2.943 đoàn đông người. Tòa án nhân dân các cấp đã tiếp 285 lượt người về 253 vụ việc. Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước không có công dân đến khiếu nại, tố cáo.

Về kết quả tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, theo ông Phong, các cơ quan hành chính tiếp nhận 453.097 đơn các loại; đã xử lý 428.955 đơn, có 348.181 đơn đủ điều kiện, trong đó có 52.637 đơn khiếu nại, 22.342 đơn tố cáo; có 29.040 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tòa án nhân dân các cấp tiếp nhận 386 đơn các loại, trong đó có 74 đơn khiếu nại, 313 đơn tố cáo; 141 đơn đủ điều kiện thụ lý. Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Tiếp nhận 99 đơn, trong đó 5 đơn khiếu nại, 57 đơn tố cáo, 37 đơn kiến nghị, phản ánh; có 4 đơn đủ điều kiện thụ lý. Kiểm toán nhà nước tiếp nhận 112 đơn, trong đó có 12 đơn thuộc thẩm quyền (tố cáo 10 đơn, kiến nghị phản ánh 2 đơn).

Liên quan đến kết quả giải quyết khiếu nại, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, các cơ quan hành chính đã giải quyết 17.463/21.374 vụ việc, đạt 81,7%. Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết 29/29 đơn. Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước không có vụ việc thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Chính phủ, kết quả giải quyết tố cáo cho thấy, cơ quan hành chính đã giải quyết 6.618/7.666 vụ việc, đạt 86,3%. Tòa án nhân dân các cấp: Đã giải quyết 100/110 đơn. Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Đã thụ lý, giải quyết 4 đơn. Kiểm toán nhà nước đã giải quyết 10/10 đơn.

Đáng chú ý, kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng cho thấy, các cơ quan hành chính đã tiến hành 1.531 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 2.408 cơ quan, tổ chức, đơn vị; đã ban hành 1.283 kết luận. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 233 tổ chức và 520 cá nhân có vi phạm. Tòa án nhân dân các cấp đã tiến hành 94 cuộc thanh, kiểm tra tại 170 đơn vị. Kết luận thanh kiểm tra đã được các đơn vị, cá nhân chấp hành nghiêm túc. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, không phát hiện vi phạm. Kiểm toán nhà nước đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, các đơn vị trực thuộc đã chấp hành nghiêm túc.

Công tác tiếp công dân, mặc dù đã chuyển biến tốt hơn so với giai đoạn trước nhưng việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số cơ quan bộ ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật; chất lượng xử lý đơn ở một số địa phương chưa cao, còn tình trạng sai sót, nhầm lẫn, chưa xem xét xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Chính phủ cũng nhìn nhận những hạn chế như: tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính thấp hơn so với năm 2022 và chưa đạt mục tiêu phấn đấu (85%); chất lượng giải quyết ở một số địa phương còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có nơi còn chậm, chưa triệt để.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài ở một số địa phương chưa chủ động, còn chậm so với yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc xem xét giải quyết một số vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH chuyển đến còn chậm, chưa kịp thời báo cáo kết quả thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viện kiểm sát nhân dân các cấp không có công dân đến khiếu nại, tố cáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO