Xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học

Nguyễn Hoài 01/12/2022 17:17

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học. Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, các trường trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) cho hay, ngày 22/6/2021, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT quy chuẩn về chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư là cơ sở để xây dựng, thẩm định và ban hành Chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành của từng lĩnh vực đối với từng trình độ.

TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) phát biểu tại hội thảo.

Điều này góp phần không nhỏ trong tiến trình xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ ASEAN. Với tiếp cận quản lý chất lượng đầu ra, Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT được xem như một công cụ quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam - nhấn mạnh: Chuẩn chương trình đào tạo là căn cứ để Bộ GDĐT ban hành các quy định về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chương trình.

Đồng thời, là cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định, ban hành, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, xây dựng các quy định về tuyển sinh. Mặt khác, là căn cứ để thanh tra, kiểm tra chương trình đào tạo và bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo.

PGS.TS Phạm Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

PGS.TS Phạm Quốc Bình cho biết, Bộ Y tế phân công cho các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc làm đầu mối xây dựng, cập nhật 11 chuẩn năng lực nghề nghiệp. Đồng thời là đầu mối xây dựng 11 Chuẩn chương trình đào tạo.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được giao xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học. Trong quá trình xây dựng, Học viện đã phối hợp chặt chẽ với 11 trường đại học có đào tạo ngành y học cổ truyền trên toàn quốc.

PGS.TS.Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y - Dược học Việt Nam trao đổi tại hội thảo.

Học viện đã bám sát Thông tư số 17/2021/TT-BGD&ĐT để xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học, gồm 8 mục: Mục tiêu của chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo; khối lượng học tập; cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ; cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn, khách quan. Các ý kiến góp phần vào việc hoàn thiện xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học. Từ đó, có thể triển khai áp dụng vào thực tế, góp phần vào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y học cổ truyền được tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học