Kinh tế

Yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả hơn 7,7 tỷ đồng

Tấn Thành - Chí Đại 21/05/2024 14:34

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả vốn cho ngân sách.

cap-nuoc-1.jpg
Một góc trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Ngày 21/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh vừa có công văn số 3489/UBND -KTTH yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả vốn cho ngân sách.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện hoàn trả vốn cho ngân sách nhà nước đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn công ty nộp trả nợ gốc và lãi phát sinh đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh - theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn ngày 6/4/2022 và công văn ngày 22/6/2023. UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý, trường hợp công ty vẫn không thực hiện thì Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét không tăng giá nước theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, cho đến khi công ty thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ và lãi theo quy định.

Được biết, ngày 27/4/2022, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam (được UBND tỉnh giao nhiệm vụ) ký cam kết về việc ký nhận nợ và hoàn trả nợ vốn ngân sách nhà nước đối ứng các dự án nước sạch do công ty làm chủ đầu tư và các dự án công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh.

Theo quy định về thời gian và số tiền nợ phải trả theo từng kỳ tại bản cam kết thì đến ngày 15/4/2024 đã trải qua 12 kỳ trả nợ, với tổng số nợ phải nộp trả ngân sách nhà nước hơn 7,71 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi chậm nộp).

Sở Tài chính đã có 3 công văn đôn đốc, đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả nợ vốn ngân sách nhà nước nhưng công ty chưa nộp bất cứ khoản nợ nào.

Theo Quyết định 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh thì giá nước sẽ được tăng theo lộ trình tháng 10/2022, tháng 10/2023 và tháng 10/2024.

Đáng chú ý, trong cơ cấu giá nước được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công ty thực hiện thu có tính chi phí khấu hao tài sản để tạo nguồn cho công ty hoàn trả nợ vốn ngân sách nhà nước đối ứng của các dự án nước sạch. Tính từ ngày ký kết bản cam kết đến nay đã 2 lần tăng giá nước vào tháng 10/2022 và tháng 10/2023 nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả hơn 7,7 tỷ đồng