11 năm, TP HCM phát hiện 812 vụ tham nhũng

Nguyên Vũ

Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử tại TP HCM từ năm 2009 đến năm 2020 là 812 vụ.

Đó là một trong nhiều nội dung theo Báo cáo số 91/BC-UBND TP HCM (báo cáo số 91) về tổng kết thực hiện kế hoạch chiến lược quốc gia công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP HCM đến năm 2020.

Theo đó, để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, đồng thời căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, từ năm 2009, UBND TP HCM đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Về kết quả phát hiện tham nhũng, tính từ năm 2009 đến năm 2020, TP HCM phát hiện 812 vụ. Trong đó, qua công tác tự kiểm tra phát hiện 82 vụ với 151 người có hành vi tham nhũng. Qua công tác thanh tra phát hiện 15 vụ với 21 người có hành vi tham nhũng. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là 52 vụ với 86 người có hành vi tham nhũng. Qua công tác điều tra tội phạm là 192 vụ với 506 người có hành vi tham nhũng đã bị khởi tố.

Ngoài ra, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thì Công an Thành phố đã phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng thụ lý giải quyết 175 vụ án với 474 bị can. Viện Kiểm sát đã thực hiện quyền công tố 107 vụ với 297 bị can có dấu hiệu tham nhũng. Toà án nhân dân Thành phố đã thực hiện xét xử 189 vụ với 403 người có dấu hiệu tham nhũng.

Về kết quả xử lý hành vi tham nhũng, theo báo cáo số 91, hiện số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử là 189 vụ, số đối tượng bị kết án tham nhũng có 403 người. Kết quả xử lý như sau: Tử hình và chung thân 22 người; tù có thời hạn 292 người; tù cho hưởng án treo 56 người, cải tạo không giam giữ 2 người, miễn trách nhiệm hình sự 1 người, hình phạt khác 30 người.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất