2 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

L.H.

Bộ LĐTB&XH vừa ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp và thu hồi giấy phép của 2 doanh nghiệp do vi phạm các quy định của Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định số 233/QĐ-LĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 709/LĐTBXH-GP ngày 23/12/2015 của Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP, do Công ty không làm thủ tục đổi Giấy phép và không đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 9, Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trước đó, ngày 13/01/2021, Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-LĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 994/LĐTBXH-GP ngày 01/12/2017 của Công ty cổ phần Liên kết nhân lực Việt Nhật, do Công ty không đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2, Điều 8 và khoản 2, 3 Điều 9, Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài thu hồi giấy phép của 2 doanh nghiệp trên, Bộ LĐTB&XH cũng ra quyết định xử phạt hành chính với 3 doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ đã ra quyết đinh xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nhân lực PITSCO do công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

Xử phạt Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây 50 triệu đồng do không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định của pháp luật. Hình phạt bổ sung, đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động trong 2 tháng.

Xử phạt 15 triệu đồng đối với Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng BIMEXCO do không báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất