5 tỉnh, thành phối hợp giải quyết các vấn đề quan hệ lao động

L.Hồng

Chiều 21/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

5 tỉnh, thành phối hợp giải quyết các vấn đề quan hệ lao động

Năm tỉnh và thành phố phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề quan hệ lao động.

Theo đó, LĐLĐ năm địa phương chỉ đạo công đoàn các cấp cấp trên trực tiếp cơ sở giáp ranh xây dựng kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết khi có tình huống xảy ra. Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố sẽ cử Tổ công tác, giúp việc để thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp giữa các đơn vị bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, kịp thời. 

Khi có tình huống liên quan đến công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, thành phố thì Tổ trưởng Tổ công tác, giúp việc nắm bắt tình hình, thông tin nhanh đến các địa phương còn lại, báo cáo nhanh với lãnh đạo, cấp ủy cùng cấp. LĐLĐ nơi xảy ra tình huống sau khi xin ý kiến của cấp trên sẽ có cơ chế thông tin, trao đổi cách thức xử lý, giải quyết để thống nhất tham mưu giữa các địa phương.

Hàng quý, các LĐLĐ năm địa phương thông tin báo cáo tình hình quan hệ lao động qua thư điện tử, trường hợp phát sinh tình huống thì Tổ công tác, giúp việc thông tin qua điện thoại để kịp thời báo cáo lãnh đạo các cấp. Định kỳ 6 tháng, và năm, Tổ công tác, giúp việc của năm LĐLĐ chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản. Hàng năm, LĐLĐ các địa phương luân phiên chủ trì tổ chức sơ kết quy chế phối hợp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất