Ai trong diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội?

BBĐ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NOXH), có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2021.

Theo đó, nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH đầu tư xây dựng theo dự án được quy định như sau:

-Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

-Nếu tổng số hồ sơ đăng ký nhiều hơn tổng số căn hộ thì việc xét duyệt, lựa chọn theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức.

-Nếu dự án có đối tượng bảo đảm đủ điều kiện hồ sơ là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua NOXH mà không phải bốc thăm. Danh sách nhóm đối tượng trên được sắp xếp thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ và các căn hộ dành cho các đối tượng này bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, đối tượng còn lại thì bốc thăm.

Cũng tại Nghị định 49 (sửa đổi) đã bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê, thuê mua NOXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Cụ thể, về mức vốn vay, Nghị định quy định trường hợp mua, thuê mua NOXH thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Với lãi suất vay, lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ. Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các Ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Thời hạn vay để mua, thuê mua NOXH do Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. (Trước đó, Nghị định 100/2015 quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất