[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Khánh Ly  Ảnh: Quang Vinh

Từ 7h sáng 3/5, tang lễ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể theo hình thức Quốc tang. Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông. Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh từ 10h 45 phút cùng ngày 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 17h cùng ngày 3/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng nay 3/5,  tại Nhà tang lễ Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh còn có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước  Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết,  Trần Đức Lương,  nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội, Chính Phủ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Tổng Tham Mưu QĐNDVN, Văn phòng Quốc hội, các Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đại diện lãnh đạo các nước và bè bạn quốc tế cũng đến viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị vào viếng.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 2

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 3

 Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. 

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 4

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sửa vòng hoa trước khi vào viếng Đại tướng.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 5

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân sửa vòng hoa trước khi vào viếng Đại tướng. 

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 6

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 7

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn sửa vòng hoa trước khi vào viếng Đại tướng.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 8

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 9

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 10

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. 

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 11

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 12

Đoàn Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. 

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 13

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 14

Đoàn Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 15

Đoàn ngoại giao tại Hà Nội vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 16

 Đoàn bộ Thông tin và Truyền thông vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 17

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 18

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 19

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 20

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 21

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 22

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 23

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết sổ tang:

“Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam- Vị tướng tài ba, một nhà chỉ huy suất sắc, có tầm nhìn chiến lược- Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. 

Đồng chí là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, được tôi luyện trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại cảu dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thực hiện nhiệm vụ Quốc tế cao cả- Giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Với 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến của đồng chí 

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh việt đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh- Anh Sáu Nam kính mến”.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 24

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 25

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động viết sổ tang:

“Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí là một nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc, Nhà lãnh đạo tài ba, mẫu mực, giàu lòng nhân ái và cuộc sống giản đơn. Xin vĩnh biệt đồng chí và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ vĩnh hằng”.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 26

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 27

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn xúc động viết sổ tang:

“UBTƯ MTTQ Việt Nam xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. 

Trên 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối vơi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm, Đồng chí đã từng hòa mình trong tổ chức Mặt trận Việt Minh ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Xin thắp nén nhang thơm trước linh sàng đồng chí Lê Đức Anh. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đồng chí, mong gia quyến sớm vượt qua sự đau thương, mất mát quá lớn này.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Lê Đức Anh kính mến! ”

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 28

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh. 

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 29

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 30

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn trong lễ tang đồng chí Lê Đức Anh.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 31

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 32

 Con trai đồng chí Lê Đức Anh phát biểu trong lễ tang cha.

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 33

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 34

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 35

 Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được đưa ra linh xa. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 36

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 37

 Quốc kỳ được phủ lên linh cữu đồng chí Lê Đức Anh. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 38

Đoàn linh xa đã bắt đầu di chuyển, đưa đồng chí Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 39

[ẢNH] Lễ Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - 40

Đoàn xe tang di chuyển ra khỏi Nhà tang lễ quốc gia.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất