Bắc Giang: Tuyên dương các tập thể, cá nhân trong phong trào 'Đoàn kết sáng tạo'

Nguyễn Phượng

Ngày 6/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tổng kết Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2021; đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân cho thành tích.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; có thời điểm Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước, để thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong lao động, sản xuất và học tập. Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh lồng ghép, gắn phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

Qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm công trình được hoàn thành, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, chiến sĩ thi đua các cấp, những điển hình tiên tiến được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể ghi nhận, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao công tác triển khai phong trào, cũng như thành tích và kết quả “Đoàn kết sáng tạo” của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, mô hình tự quản… Ông Lê Ô Pích đề nghị, MTTQ các cấp cần tích cực, chủ động tiếp tục triển khai tốt phong trào “Đoàn kết sáng tạo” ở địa phương, đơn vị. Chú trọng lồng ghép, tổng kết 5 năm triển khai phong trào ở cấp mình, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần đa dạng trong tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và đông đảo nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng...

Nhân dịp này, 30 tập thể và 31 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng  Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào “Đoàn kết sáng tao” năm 2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất