Bạc Liêu: Phổ biến Nghị quyết Đảng bộ tỉnh tới các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo

Nguyên Du

Ngày 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần khóa XVI cho các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban dân vận Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 11, 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09 về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo nghe phổ biến các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI.
Các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo nghe phổ biến các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI.

Việc tuyên truyền, phổ biến đến các nhân sĩ chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh những nội dung cơ bản của các Nghị quyết cả Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Sau hội nghị, các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo trên cơ sở tập trung nghiên cứu, nắm vững và nhận thức sâu sắc các nội dung của nghị quyết, phổ biến cho tín đồ và nhân dân hiểu biết, có ý thức tham gia thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 2/12, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xem nhiều nhất