Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp, trong đó hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, có sản phẩm chủ lực đảm bảo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 13/7, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm tra việc thực hiện tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X; kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các Ban xây dựng Đảng và một số Sở, ngành có liên quan tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hơn 90% xã được công nhận nông thôn mới

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển với các kết quả nổi bật, GRDP 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, đạt 76.187 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; nguồn vốn tín dụng dồi dào; tỷ lệ lạm phát trong tầm kiểm soát; hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được đảm bảo chính vì vậy trên toàn tỉnh không có điểm nóng phát sinh, đời sống dân cư ổn định và an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Trong thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sau 10 năm thực hiện, sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, trình độ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, thủy sản được nâng lên, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực, hình thành một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. 

Năm 2017, giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản đạt 2.837 tỷ đồng, hoàn thành 94,9% mục tiêu năm 2020 đề ra. Đến nay số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân 18,51 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh có 88/97 xã (90,7%) được công nhận xã nông thôn mới, 04/06 huyện và thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận nông thôn mới. 

Thông tin về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện. Đến nay tỉnh Bắc Ninh đã giảm được 2 đầu mối cấp sở và 12 đầu mối trong các sở, ban, ngành. Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021, mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã chọn 8 đơn vị cấp xã và 1 đơn vị cấp huyện làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo những đơn vị tiếp theo. Thời gian tổ chức Đại hội cấp xã hoàn thành trước 31/3, cấp huyện hoàn thành trước 30/5 và cấp tỉnh hoàn thành trước 30/7/2019.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 1

Quang cảnh buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an toàn trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

“Với bề dầy về truyền thống lịch sử, văn hóa, vị trí địa lý thuận lợi, tỉnh Bắc Ninh đã đưa kinh tế lên hàng thứ 5 trong cả nước và phấn đấu đến năm 2020 là thành phố trực thuộc Trung ương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ấn tượng trước những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau 10 năm, tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến rõ nét thể hiện qua sự phát triển về hạ tầng kinh tế - xã hội; môi trường nông thôn được cải thiện; sản xuất phát triển; tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp, trong đó hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, có sản phẩm chủ lực đảm bảo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Là một tỉnh có nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân đông, chính vì vậy tỉnh cần quan tâm giải quyết tốt vấn đề môi trường nhất là trong việc xử lý nước thải, khí thải, rác thải tại các khu công nghiệp, làng nghề, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ, đảm bảo trật tự an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trong triển khai hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra, đồng thời nhiều năm liền đạt cờ xuất sắc thông qua những việc làm sáng tạo, bài bản, hiệu quả trong thực hiện công tác Mặt trận các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu MTTQ tỉnh Bắc Ninh cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đối thoại với nhân dân, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư.

“Mỗi cán bộ Mặt trận phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phải nắm chắc tình hình nhân dân tại cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, MTTQ các cấp trong tỉnh cần năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện theo hướng thiết thực, thực chất, báo cáo kết quả thực hiện phải rõ ràng, phân công công việc cụ thể. Đồng thời triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Trong việc chuẩn bị Đại hội hội MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư để chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đề ra Chương trình hành động theo hướng xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 1/4/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng đảm bảo nhân sự để đảm đương công việc Mặt trận trong tình hình mới và có những quy định cụ thể sao cho phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương.

Đối với việc thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, uy tín, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Mỗi thương, bệnh binh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

 * Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 13/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Khắc Dư, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cho biết, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng, với số lượng thương binh đông và thương tật nặng nhất, được thành lập vào ngày 3/4/1965. Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở khắp các tỉnh, thành phố trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Hiện Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81 đến 100%). Trong đó có 2 thương binh từ thời kháng chiến chống Pháp, 64 thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 30 thương binh bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước. 

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, y tá, y sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong công tác chăm lo sức khỏe cho thương, bệnh binh nặng trong thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây chính là ngôi nhà chung, là quê hương thứ hai để các thương, bệnh binh nặng sum vầy, cùng vượt qua nỗi đau của những vết thương, quyết tâm điều trị bệnh.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương, bệnh binh Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ tỉnh Bắc Ninh có những hoạt động thiết thực, tiếp tục vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để có thêm nguồn lực chăm lo về nhà ở, phát triển kinh tế, để mỗi gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà cho 6 gia đình chính sách, trao nhà đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Một số hình ảnh làm việc tại tỉnh Bắc Ninh:

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 3

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi động viên các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm Thuận Thành.
 

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi , tặng quà các thương binh nặng tại Trung tâm Thuận Thành.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 7

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tặng quà các thương binh tại Trung tâm Thuận Thành.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 8

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 9

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại Đoàn Kết và quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Ninh Xá, Bắc Ninh.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 10

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Ninh Xá.

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 11

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 12

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược, Hoàng Xá, Ninh Xá, Bắc Ninh.
 

Bắc Ninh cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp - 13

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tặng quà lưu niệm Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Cán bộ Mặt trận trên địa bàn Thủ đô đã không quản ngại vất vả, kiên trì vận động, kết nối người dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nóng

Xem nhiều nhất