Bắc Quang (Hà Giang): Phát triển mạnh đàn gia súc

Song Nguyên

Thực hiện Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, huyện Bắc Quang đã xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể Năm 2018.

Theo đó, huyện phấn đấu tăng trưởng đàn trâu, bò đạt 23.577 con; đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 31,5% trong cơ cấu ngành nông nghiệp và tăng 2,7% so với năm 2017.

Trên cơ sở những nội dung của Đề án, huyện tiếp tục thực hiện đảm bảo thức ăn cho đàn đại gia súc, mở rộng diện tích trồng cỏ lũy kế đạt trên 1.615 ha.

Theo dự tính, đến năm 2025, huyện Bắc Quang phấn đấu sẽ phát triển tổng đàn đại gia súc đạt 29.728 con; tốc độ tăng đàn duy trì từ 3 - 5%; có 21 gia trại đại gia súc; có chợ đầu mối buôn bán đại gia súc.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất