Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm

Quốc Trung

Chiều ngày 12/12, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm Mặt trận Tổ quốc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi một số vấn đề cơ bản như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; việc phát hiện, tố giác tội phạm ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác phòng ngừa là một trong những giải pháp quan trọng giảm tỷ lệ gia tăng và phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Các đại biểu còn tập trung trao đổi về cách thức thực hiện việc cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hay việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tiêu chí 19 về đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Cũng như việc giám sát thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Và những kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả của địa phương trong thời gian qua.

Năm 2019, cả nước xảy ra gần 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 1,95% so với năm 2018), bình quân trên 4.000 vụ mỗi tháng. Điều tra, khám phá gần 40.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 78%; triệt phá hơn 2.500 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú hơn 5.000 đối tượng truy nã. Đặc biệt nổi nên là tội phạm giết người gia tăng, có nhiều vụ giết người với hành vi gây án dã man, tàn bạo.

Nhìn chung, tội phạm ma túy và người nghiện ma túy vẫn chưa giảm. Các chất ma túy, chất hướng thần ngày càng đa dạng, biến tướng tinh vi hơn. Người nghiện các chất ma túy có độc tố cao, ma túy tổng hợp tăng nhanh ở cả thành phố và nông thôn. Năm 2019 cả nước phát hiện, xử lý hơn 23.000 vụ, bắt hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 6,43 số vụ so với cùng kỳ 2018). Xuất hiện tình trạng Việt Nam là nước trung chuyển ma túy sang các nước thứ 3 và đối tượng người nước ngoài tổ chức sản xuất ma túy tại Việt Nam.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm được thực hiện thông qua Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” và Phong trào “Toàn dan bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hàng năm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tập trung hướng dẫn lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin của UBTƯ MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp.

Xây dựng được nhiều mô hình về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở các địa bàn dân cư. Nhiều mô hình về đảm bảo an ninh trật tự đã được áp dụng và nhân rộng ở nhiều nơi như: mô hình “Khu dân cư an toàn lành mạnh”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Hàng rào an ninh”, “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, “Dòng họ an toàn”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, “Tổ an ninh nhân dân”, “Đội dân phòng”, “Nhóm nòng cốt”… Thông qua các mô hình đã phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhận định: MTTQ các cấp đã bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Ban Công tác Mặt trận, chức sắc tôn giáo, người có uy tín ở cộng đồng đã làm tốt công tác bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sớm phát hiện, đấu tranh, lên án với hoạt động của các loại tội phạm, các luận điệu xuyên tác, chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật gắn với hỗ trợ giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương.

Nhìn nhận về một số hạn chế trong công tác này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy đã có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đủ mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa có chiều sâu. Việc phát huy vai trò của người tiêu biểu, già làng, trưởng tộc, chức sắc trong các tôn giáo còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật kết quả chưa cao. Chưa có chính sách phù hợp để hỗ trợ cho các mô hình tự quản về công tác phòng, chống tội phạm ở công đồng dân cư; đặc biệt là chính sách để khuyến khích tính tự giác trong nhân dân tham gia giữ gìn an ninh ở cơ sở.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; việc phát hiện, tố giác tội phạm ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác phòng ngừa là một trong những giải pháp quan trọng giảm tỷ lệ gia tăng và phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tích cực trao đổi về cách thức thực hiện việc cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giám sát thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự (tiêu chí số 19) trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả của địa phương trong thời gian qua…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người Việt ở Séc

Người Việt ở Séc

Ông Đinh Hoàng Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết.

Xem nhiều nhất