Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên: Chậm trễ công khai kết luận thanh tra

Đức Sơn

Mặc dù đã có Kết luận thanh tra từ tháng 11/2020, nhưng không hiểu sao đến tận cuối tháng 5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên (BQLCKCN) mới ban hành quyết định công khai kết luận thanh tra.

Thanh tra trách nhiệm của Trưởng ban BQLCKCN Thái Nguyên trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều vi phạm tại đơn vị này.

Theo Kết luận thanh tra, BQLCKCN Thái Nguyên là cơ quan thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, có chức năng quản lý trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, BQLCKCN không triển khai thực hiện kiểm tra đối với 18 doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt và không thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch kiểm tra trong năm theo quy định. Bên cạnh đó, năm 2019, hai cuộc kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra nhưng chậm ban hành kết luận kiểm tra.

Trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên phát hiện, BQLCKCN chưa công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước trên trang thông tin điện tử của Ban. Phê duyệt danh sách không thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập.

BQLCKCN chưa xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Còn có bản kê khai chưa kê khai đầy đủ tổng thu nhập của hai vợ chồng. Ngoài ra, về chuyển đổi vị trí công tác, đơn vị chưa lập danh sách đối tượng dự kiến chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2018 và 2019.

Đối với Trung tâm dạy nghề các khu công nghiệp còn có biểu số liệu công khai dự toán chưa đúng mẫu. Gửi tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán cho đơn vị dự toán cấp trên không đúng thời điểm quy định. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra còn 1 nội dung kiến nghị chưa thực hiện xong.

Đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, thanh tra tỉnh kết luận, việc công khai trong đấu thầu chưa thực hiện niêm yết công khai kế hoạch mời thầu và kết quả trúng thầu tại đơn vị.

Nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, vi phạm tại BQLCKCN, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho rằng, còn có cán bộ, công chức, viên chức của các phòng và đơn vị chưa cập nhật, nghiên cứu thường xuyên các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách và được giao nhiệm vụ.

Cơ quan thanh tra xác định, để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ trực tiếp tham mưu giải quyết các công việc được giao.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kiến nghị BQLCKCN nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu các phòng, ban đơn vị có tồn tại, hạn chế. Đáng bàn hơn, kết luận thanh tra nêu trên được Thanh tra tỉnh Thái Nguyên ban hành từ ngày 5/11/2020 và gửi BQLCKCN Thái Nguyên ngay sau đó.

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì hơn tháng 6 sau, đến ngày 20/5/2021, ông Phan Đức Cường, Trưởng ban BQLCKCN Thái Nguyên mới ký văn bản số 95/QĐ-BQL về việc công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Trưởng ban BQLCKCN Thái Nguyên trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất