Bảo đảm 100% người dân sinh sống ở vùng biển đảo có thẻ BHYT

 L.H.

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”.

Giai đoạn 2016-2020 ngành BHXH đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân sinh sống ở vùng biển đảo có thẻ BHYT; được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu cấp cứu, KCB và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; bảo đảm nguồn kinh phí KCB BHYT kịp thời cho khu vực biển đảo và khả năng cân đối quỹ KCB BHYT.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất