Tiếp tục hoàn thiện Đề án cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

P.V.

Sáng 24/3, Bộ TNMT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, ngày 30/11/2019, Bộ TNMT đã có Tờ trình số 92/TTr-BTNMT gửi Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Ngày 2/12/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu Báo số 1857/PB- VPCP gửi Bộ TNMT, trong đó đề nghị Bộ TNMT tiếp tục lấy ý kiến bổ sung của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện bộ hồ sơ để trình lại Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đề án có mục tiêu tạo nền tảng cơ bản cho công tác quản trị đất đai dựa trên hệ thống thông tin đất đai thống nhất trong phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đề án có phạm vi thực hiện trên cả nước đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Nguyên tắc xác định khối lượng thực hiện trong Đề án phải đảm báo việc kế thừa các sản phẩm đã đầu tư từ các Chương trình, Dự án trước đây; không trùng lặp với các Chương trình, dự án đang thực hiện, hoặc đang đề xuất. Thời gian thực hiện Đề án trong 6 năm từ năm 2020 – 2025…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đã phát biểu, đóng góp ý kiến về các giải pháp thực hiện, nội dung thực hiện Đề án.              

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất