Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

 

Ngày 10/7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã bế mạc. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Xuân Thân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phan Thông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên bế mạc.

Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 8.

Trong phiên bế mạc sáng nay, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã thông qua 19 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết liên quan đến chế độ chính sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 5 nghị quyết về nhân sự và 1 nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 (sửa đổi) và năm 2020 của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019: thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, tích cực thực hiện thu thuế; tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, quy hoạch thủy sản…

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị, UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, rút kinh nghiệm và có giải pháp quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội những tháng cuối năm 2019.

Xuân Hiếu

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất