Bến Tre: Cần gần 1.300 giáo viên mầm non giai đoạn 2016 - 2020

 Xuân Long

Theo kế hoạch phát triển giáo dục mầm non 2016 - 2020 của Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 sẽ bổ sung thêm 58 cán bộ quản lý, 1.283 giáo viên mầm non công lập và 7 cán bộ quản lý, 89 giáo dục mầm non ngoài công lập.

Trong giai đoạn này, Bến Tre cũng phấn đấu có 100% cán bộ quản lý trường mầm non đạt trình độ từ CĐ trở lên, được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý giáo dục. Đảm bảo 100% đạt chuẩn nghề nghiệp, đến năm 2020 có 95% đạt chuẩn nghề nghiệp loại khá trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học đủ điều kiện để xếp hạng chức danh nghề nghiệp. Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 95% có trình độ CĐ trở lên; Đảm bảo 100% đạt chuẩn nghề nghiệp, đến năm 2020 có 95% đạt chuẩn nghề nghiệp loại khá trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học đủ điều kiện để xếp hạng chức danh nghề nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bến Tre đưa giải pháp: Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường theo Điều lệ trường mầm non; bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; từng bước đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV…  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cân đối nguồn thu chi khi tự chủ đại học

Cân đối nguồn thu chi khi tự chủ đại học

Từng công tác tại Trường Đại học Xây dựng từ năm 1962, TS Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam khẳng định, thực hiện tự chủ, các trường đại học (ĐH) đã thay đổi rất nhiều, từ số lượng, chất lượng giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất theo hướng tích cực, có lợi cho cả nhà trường và người học.

Xem nhiều nhất