Bí thư Hà Nội chỉ rõ 'tắc đường', 'ngập úng', đề nghị HĐND đề xuất giải pháp giải quyết

Việt Thắng

Ngày 5/7, tới dự kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục như: ùn tắc giao thông, úng ngập.

Bí thư Hà Nội chỉ rõ 'tắc đường', 'ngập úng', đề nghị HĐND đề xuất giải pháp giải quyết
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Chỉ rõ nguyên nhân chủ quan

Phát biểu về 3 vấn đề lớn gồm: công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống đại dịch Covid-19 thì vấn đề “hoạt động của HĐND” được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhắc tới nhiều nhất.

Ông Dũng đánh giá, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã sớm cụ thể hóa Chương trình số 01 của Thành ủy, tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”  với 5 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

“Đây là cơ sở chính trị, động lực quan trọng, thể hiện sự quan tâm và mong muốn, tin tưởng của Thành ủy đối với HĐND các cấp của Thành phố trong thời gian tới” - ông Dũng cho hay.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri, ông Dũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế lâu nay chưa được khắc phục triệt để như: ùn tắc giảo thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, nước thải, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững, một số khu vực nông thôn còn chưa được thu gom và xử lý triệt để, việc triển khai xây dựng các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt/cụm công nghiệp/làng nghề chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng chỉ rõ, tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; việc quản lý các công trình nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc có giá trị tại khu vực nội đô lịch sử, công tác quản lý tài sản công trên địa bàn còn nhiều bất cập; Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, nhất là các cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Trung ương và địa phương khác quản lý trên địa bàn Thủ đô vẫn còn chậm.

Từ những “điểm nghẽn” trên, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND TP Hà Nội tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của Thành phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của 6 tháng còn lại và cả năm 2022.

Khắc phục ngay những yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm

Ông Dũng cũng đề nghị các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Bám sát kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Khắc phục ngay những khâu còn yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Quản lý điều hành ngân sách nhà nước đúng nguyên tắc, hiệu quả.

Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và thực hiện tốt các chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và inh thần của nhân dân.

Phân cấp, uỷ quyền

Nhắc tới tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, quyết định 14 Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về cơ chế, chính sách, định mức chi trên địa bàn Thành phố, ông Dũng cho rằng, đối với nội dung phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đây là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn Thành phố. Vì vậy đề nghị HĐND cần thảo luận kỹ, theo nguyên tắc cấp nào làm tốt việc gì?, Thành phố sẽ giao cấp đó thực hiện.

Song ông Dũng lưu ý, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Đối với các Nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên năm 2022 và các năm tiếp theo của Thành phố, đề nghị HĐND TP đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Khắc phục né tránh trách nhiệm

Đáng chú ý, ông Dũng đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; phấn đấu giảm bớt thời gian họp để tập trung xử lý công việc; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa các ngành của thành phố với nhau cần khẩn trương, chặt chẽ và đơn giản, hiệu quả hơn bằng những bước đi cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trước hết là phải đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công việc.

Chú trọng rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách, thủ tục gây phiền hà, làm cản trở các hoạt động bình thường của nhân dân và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng trì trệ trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; sự chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tăng cường tính công khai, minh bạch; phải gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm; khắc phục những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý những người vi phạm.

Đồng thời, phải quan tâm xây dựng, đào tạo, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số?

Tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số?

Nhiều ý kiến đề nghị giải thích lý do tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số, nguyên nhân là ở quy định của pháp luật hay vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Xem nhiều nhất