Bình Định: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quang

 Xuân Hiếu

Ngày 9/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với MTTQ xã Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) tổ chức đại hội đại biểu MTTQ xã Mỹ Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã.

Bình Định: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quang

Quang cảnh Đại hội.

Tới dự có ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh và 79 đại biểu của xã Mỹ Quang.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018,  MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quang và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Trung ương về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

Thời gian qua, nhân dân xã Mỹ Quang đã hiến hơn 12.215 m2 đất, 7.225 m2 tường rào và hàng trăm cây ăn quả để làm đường... Tự nguyện đóng góp cùng chính quyền xây dựng mới 7 nhà văn hóa thôn, 1 nhà văn hóa xã khang trang sạch đẹp. Tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. 
Xã Mỹ Quang đã được UBND tỉnh công nhận về đích nông thôn mới năm 2016. 

Đại hội đã hiệp thương bầu 35 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quang. Bà Huỳnh Thị Thúy tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quang nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Kể từ khi được bàn giao cây cầu phao về xã Gia Thịnh, chính quyền xã này lại giao cho một cá nhân quản lý, thu phí, khiến người dân bức xúc.
Thoát nghèo về tư tưởng

Thoát nghèo về tư tưởng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ về mặt tinh thần, khuyến khích, động viên, đào tạo nghề để người nghèo tự lực cánh sinh.

Xem nhiều nhất