Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn hành nghề khám chữa bệnh

PV (theo VGP)

Ông Lê Hữu Ngọc (Nghệ An) làm việc tại bệnh viện huyện, có chứng chỉ hành nghề răng, hàm, mặt; có quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đa khoa tại bệnh viện huyện, trạm y tế xã, thị trấn và Giấy chứng nhận nội soi tai, mũi, họng do Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp.

Ông Ngọc hỏi, khi ông thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tai, mũi, họng chẩn đoán thì có được quỹ BHYT thanh toán không?

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 3, Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định, một trong các hành vi bị cấm là hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu.

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh thì người hành nghề phải thực hiện điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi bổ sung phạm vi hoạt động động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề nếu đề nghị thêm kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề.

Tại Điều 6 Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh thì người hành nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa nào thì được phép thực hiện các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của chuyên khoa đó.

Như vậy, ông phải bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn về nội soi tai, mũi, họng trên Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thì khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật này sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí. Đề nghị ông liên hệ với Sở Y tế để được hướng dẫn bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trên Chứng chỉ hành nghề.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất