Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho các vị chức sắc tôn giáo

Hữu Thu

Ngày 27/7, tại thành phố Huế, lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho các vị chức sắc, nhà tu hành khu vực phía Bắc và Tây nguyên do Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức đã khai mạc.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự. Theo chương trình, từ ngày  27 đến 29/7, 90 vị chức sắc, các nhà tu hành của các tôn giáo là Ủy viên UBMTTQ Việt Nam Khóa VIII và 30 vị đại diện lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo ở các tỉnh khu vực phía Bắc và Tây nguyên sẽ được giới thiệu một số chuyên đề đó là quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới,  thể hiện trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân…    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất