: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:29:22 01/03/2020

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, quân tư trang cùng các cán bộ, chiến sỹ nhân viên y tế tại hai địa điểm để sẵn sàng đón người từ vùng có dịch về thực hiện cách ly.

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây) là nơi cách ly các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 1

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 2

Các cán bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây) quán triệt các phương án cách ly nhằm đảm bảo cho công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc có điều kiện sinh hoạt tốt nhất. 

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 3

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 4

Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành phun hóa chất tiêu tẩy, khử trùng phương tiện đưa đón công dân nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 5

Tại các điểm lưu trú, Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành phun hóa chất tiêu tẩy, khử trùng ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 6

Khu lưu trú cho các công dân về cách ly.

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 7

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 8

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 9

[ẢNH] Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị khu vực đón tiếp người trở về từ vùng dịch - 10

Theo TTXVN