: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 08/10/2019

Bình Định: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Định cho biết, giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh Bình Định đã huy động trên 90.000 tỷ đồng để xây dựng NTM.

Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 4.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 6.926 tỷ đồng; vốn tín dụng 77.000 tỷ đồng; vốn DN, HTX 566,7 tỷ đồng và nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 1.578 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Bình Định có 2 đơn vị cấp huyện đó là thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; 77/121 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Xuân Hiếu