: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 17/10/2019

Bình Định: Vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tỉnh tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Kim Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đánh giá cao những kết quả trong công tác tham gia xây dựng NTM mà MTTQ các cấp trong toàn tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được, đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp có hiệu quả với UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng NTM; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng NTM” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; lấy mục tiêu thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân làm mục tiêu trọng tâm của việc xây dựng NTM gắn với phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”; tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và sử dụng, quản lý các nguồn quỹ có hiệu quả, góp phần giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo; tăng cường phối hợp, nắm bắt tình hình thực tiễn của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng “rõ nội dung, mục tiêu, phương thức thực hiện linh hoạt”, gần dân, sát dân, bám sát thực tiễn, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện và mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận là tấm gương sáng gắn bó, gần gũi với nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng... 

Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 18 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Anh Phương