: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 11/09/2019

Cao Lãnh (Đồng Tháp): Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới

Tới thời điểm này, toàn huyện Cao Lãnh có 9/18 xã đạt các tiêu chí NTM. Mục tiêu huyện đặt ra trong năm 2019-2020 là tập trung lãnh đạo hoàn thành cơ bản các tiêu chí NTM đối với các xã còn lại.

Để thực hiện hiệu quả việc triển khai thực hiện xây dựng NTM, huyện Cao Lãnh đã triển khai hiệu quả nhiều nguồn lực hỗ trợ. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện là trên 1.700 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 200 tỷ đồng. Huyện Cao Lãnh phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM và 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

T.Huỳnh