Đắk Tô (Kon Tum): Phấn đấu tăng thu nhập của người dân từ xây dựng nông thôn mới

M.Khang

UBND huyện Đắk Tô (Kon Tum) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Tới nay, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân/xã năm 2011 chỉ đạt 1,5 tiêu chí/xã, đến năm 2015 là 11,5 tiêu chí/1 xã, đến nay theo tiêu chuẩn mới là 12,6 tiêu chí/1 xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 25,69 triệu đồng/người, tăng gấp 3 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,73%, thấp hơn 2,56% so với trung bình toàn tỉnh; huyện Đắk Tô được đánh giá đạt 6/9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới.

UBND huyện Đắk Tô phấn đấu đến năm 2020, xã Tân Cảnh, Diên Bình được công nhận lại và xã Ngọc Tụ được công nhân đạt chuẩn NTM; xã Đắk Trăm đạt 16/19 tiêu chí, xã Văn Lem đạt 15/19 tiêu chí, 2 xã Pô Kô và Đắk Rơ Nga đạt 14/19 tiêu chí; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 3 triệu đồng trở lên/người/năm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất