: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:22:36 23/09/2019

Hà Tĩnh: Công nhận 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Chiều 23/9, ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng Nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh xác nhận, Hội đồng thẩm định của tỉnh vừa xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao đợt 1 năm 2019.

Hà Tĩnh: Công nhận 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Một góc nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Theo đó, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận 18/22 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đợt 1, năm 2019.

100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định đề nghị công nhận 15 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM (trong đó có 2 xã trong diện sáp nhập xã); 3 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 173 xã đạt chuẩn NTM.

Các xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019 gồm: Cẩm Quan (Cẩm Xuyên); Hương Điền (Vũ Quang); Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh); Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Đức Thanh, Đức An (Đức Thọ); Thạch Sơn, Thạch Bàn, Thạch Lâm (Thạch Hà); Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện (Can Lộc); Sơn Diệm (Hương Sơn).

2 xã đạt chuẩn NTM có yếu tố sáp nhập xã là Sơn Mỹ và Sơn Phúc (huyện Hương Sơn). 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm xã Hương Trà (Hương Khê); Tùng Ảnh (Đức Thọ); Tượng Sơn (Thạch Hà).

Hạnh Nguyên