: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:54:39 17/08/2019

Phó Thủ tướng: Không chủ quan trong xây dựng nông thôn mới

Đánh giá khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ có kết quả xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, các địa phương không chủ quan, phải tiếp tục gia tăng giá trị các tiêu chí vì mục tiêu nân cao thu nhập và đời sống tinh thần của người dân. 

Phó Thủ tướng: Không chủ quan trong xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 17/8, ti tnh Ngh An, Ban Ch đo Trung ương các Chương trình mc tiêu quc gia đã t chc Hi ngh tng kết Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi vùng Đng bng sông Hng và Bc Trung B giai đon 2010 -2020. 

Phó Th tưng Vương Đình Hu, Trưng Ban Ch đo Trung ương các Chương trình mc tiêu quc gia ch trì Hi ngh. Cùng d còn có B trưng B NN&PTNT Nguyn Xuân Cưng, Phó trưng Ban Ch đo, lãnh đo các b, ngành và tnh u, UBND ca 17 tnh, thành ph. 

Nơi khi ngun ca nhiu sáng kiến, cách làm nông thôn mi hay 

Thhin Chương trình Mc tiêu Quc gia v xây dng nông thôn mi, vùng Đng bng sông Hng và Bc Trung B không ch đt và vưt mc tiêu đ ra, mà các ni dung xây dng nông thôn mi đã ngày càng đi vào chiu sâu, hưng ti s bn vng. 

Đến hết tháng 7/2019, 2 vùng đã có 2.402/3.474 xã (69,1%) đưc công nhn đt chun nông thôn mi, tăng 48% so vi cui năm 2015, là mc tăng trưng cao nht trong c nưc), cao hơn nhiu so vi mc đt chun ca c nưc (50,26%). T đu năm 2018, c vùng không còn xã dưi 5 tiêu chí.  

Bình quân số tiêu chí/xã của cả vùng đạt 17,4 tiêu chí (tăng 11,5 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,4 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình cả nước là 15,26 tiêu chí/xã. Gần 1.100 thôn, bản nông thôn mới (chiếm 62% số thôn, bản NTM của cả nước), trong đó có gần 300 thôn, bản kiểu mẫu. Đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng có mức độ đồng đều trong xây dựng nông thôn mới khi 90% số xã có từ 16- 19 tiêu chí. 

Cả vùng đã có 41 đơn vị cấp huyện thuộc 13 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 48,8% số đơn vị cấp huyện nông thôn mới của các nước.  

Thu nhập ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng là 43,3 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 lần, tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất nước với 1,7% và thu nhập người dân nông thôn ở Bắc Trung Bộ tăng 2,4 lần so với trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 20% năm 2010 xuống còn 6,03% vào cuối 2018. 

Có 12/17 tnh, thành ph ban hành tiêu chí xã đt chun nông thôn mi nâng cao; 9/17 tnh, thành ph ban hành tiêu chí xã nông thôn mi kiu mu. Nhiu tnh, thành ph như Nam Đnh, Hà Nam, Ngh An và các tnh trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mi kiu mu. T thc tin trin khai  đa phương v nông thôn mi nâng cao, NTM kiu mu, Th tưng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 691/QĐ-TTg vào năm ngoái v tiêu chí xã nông thôn mi kiu mu ca giai đon 2018- 2020. Ti nay c nưc có 1 xã đt chun NTM kiu mu là xã Vit Dân (Đông Triu, Qung Ninh). 

Phó Thủ tướng: Không chủ quan trong xây dựng nông thôn mới - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Đc bit, tnh Thanh Hoá và tnh Ngh An là nhng đa phương đu tiên trin khai xây dng NTM cp thôn, bn đang đưc nhiu tnh min núi tp trung trin khai nhm thay đi nhanh đi sng vt cht, tinh thn ca ngưi dân và huy đng, s dng hiu qu ngun lc đu tư. 

Nhiu sáng kiến trong sinh kế như chính sách bo tn cho ngưi dân vùng đ Tiên Yên (Qung Ninh), chi tr dch v môi trưng rng  Qung Tr, chính sách h tr nuôi tôm  Phá Tam Giang, du lch nông thôn, x lý nưc thi- cht thi, mã vùng nông nghip,... 

Chính vì vy, Phó Th tưng Vương Đình Hu đánh giá đng bng sông Hng và Bc Trung b là vùng hi t nhng đim sáng nht v xây dng nông thôn mi ca c nưc trong nhng năm qua, là nơi khi ngun cho các sáng kiến, kiến ngh đ đ xut Th tưng Chính ph ban hành các cơ chế, chính sách mi. 

Gi đưc môi trưng và cnh quan đc trưng vùng nông thôn 

Là mt tnh có công nghip khai khoáng phát trin, Phó Ch tch UBND tnh Qung Ninh Đng Huy Hu cho biết công nhân ngành than vn còn gp khó khăn khi ngành này gp biến đng th trưng nhưng đi sng sn xut ca nông dân thì n đnh và phát trin nh nhiu mô hình hay. 

Trong khi đó, Phó Ch tch Thưng trc UBND tnh Nam Đnh Ngô Gia T nêu ra nhiu sáng kiến trong huy đng và t chc các hi đoàn th và nhân dân tham gia bo v môi trưng, ci to cnh quan khu vc nông thôn.  

Ti đa phương còn nhiu khó khăn, Phó Ch tch UBND tnh Qung Tr Hà S Đng kiến ngh Chính ph có cơ chế chính sách đc thù v đu tư cho các xã biên gii, vùng bãi ngang ven bin; ưu tiên kinh phí đ ngưi dân làm du lch  min núi, vùng bin đo đ đang dng sinh kế cho ngưi dân. 

 thư Tnh y Ngh An nêu bài hc 5 nguyên tc cho xây dng NTM  gn lin vi  cu li ngành nông nghipưu tiên cho đu  phát trin sn xut  nâng cao thu nhp ngưi dântp trung nâng cao dân tríxây dng môi trưng schđpxanh tươigi đưc bn sc làng quêxây dng NT mt quá trình liên tc  sm thu hp khong cách gia nông thôn  thành th. 

Phát biu ti hi ngh, Phó Th tưng Vương Đình Hu nhc li lch s hơn 10 năm trưc, khi Trung ương Đng ban hành Ngh quyết s 26 v tam nông vi nhng tư tưng quan trng đ Chính ph “thai nghén” ra Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi. Do đó, vic tng kết 10 năm trin khai Chương trình  2 vùng này có ý nghĩa rt quan trng đ Chính ph nhân rng các chính sách, cách làm hay. 

Ghi nhn nhng kết qu xây dng nông thôn mi ca hai vùng rn tưng và toàn din, Phó Th tưng đánh giá NTM đã tác đng tích cc đến cơ cu sn xut, lao đng khu vc nông thôn, góp phn nâng cao đi sng nhân dân v vt cht, tinh thn và đy mnh công tác gim nghèo. 

Phó Thủ tướng: Không chủ quan trong xây dựng nông thôn mới - 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm một gian hàng thủ công mỹ nghệ tại Hội nghị.

Tuy nhiên, xây dng NTM  2 vùng này vn còn mt cân xng khi vn còn có huyn chưa có xã đt chun NTM, vn đ ô nhim môi trưng nông thôn là thách thc ln, ngưi dân chưa khai thác hết tim năng đt đai đ sn xu, tình trng “bê tông hoá” nông thôn, gn kết cng đng lng lo,... 

Qua hi ngh tng kết vùng, Phó Th tưng Vương Đình Hu đ ngh tng đa phương trong vùng rà soát li, so sánh vi kết qu tng kết toàn vùng, ca các tnh, huyn, xã khác đ phát huy kết qu làm đưc, khc phc nhng tn đng.  

Đc bit, các tnh phi đánh giá, đ phát huy tt quan đim ly ngưi dân làm ch th, nhưng không đưc huy đng quá sc dân, mà phi trên tinh thn t nguyn, hp lòng dân; đng thi đ xut các cơ chế khác đ huy đng ngun lc xây dng nông thôn mi. 

Phó Th tưng cũng lưu ý tng tnh, huyn, xã phi tiếp tc phn đu đ có kết qu xây dng nông thôn mi cao nht năm 2020 và không ngng gia tăng giá tr các tiêu chí đã đt đưc, không đưc ch quan, tha mãn; gi gìn bn sc văn hoá vùng min; gn xây dng nông thôn mi quy hoch phát trin đô th  các vùng ven đô th 

Chú ý công tác xem xét, thm đnh, công nhn đt chun nông thôn mi trên tinh thn không chy theo thành tích mà phi đi vào thc cht. Đo lưng kết qu đt đưc là mức độ hài lòng của người dân.

C.T.