: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 09/09/2019

Phú Yên: Đổi thay ở xã Xuân Lãnh

Xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) có 2.688 hộ với 1.082 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu dân tộc Chăm và Ba Na. Nhờ xây dựng nông thôn mới, tới nay xã đã có hệ thống đường giao thông nông thôn kéo tới 8/8 thôn, 100% hộ dân được sử dụng điện, tỉ lệ sử dụng nước sạch đạt 99%.