: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:41:01 29/11/2018

Quảng Ngãi: Sơ kết 3 năm CVĐ 'Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh'

Sáng 29/11, tại TP Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ông Nguyễn Cao Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.

Quảng Ngãi: Sơ kết 3 năm CVĐ 'Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh'

Quang cảnh Hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ  các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và chung tay hỗ trợ thoát nghèo trong từng cộng đồng dân cư. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư vốn, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Mặt trận các địa phương đã tập trung thực hiện tiêu chí “Khu dân cư không có hộ nghèo vì lý do chủ quan và không có người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không được giúp đỡ kịp thời” của mô hình “Khu dân cư 6 không”, góp phần cùng cả hệ thống chính trị làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh hàng năm từ 2-3%. Đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm còn 11.16% với 39.127 hộ nghèo. 

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vận động được 31.068 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện vận động được 40.523 triệu đồng. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 517 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 366 nhà; hỗ trợ xây dựng 2.001 nhà tránh lũ; hỗ trợ con giống 10.196 triệu đồng; hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo 2.144 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo 1.792 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 1.378 triệu đồng; hỗ trợ quà nhân dịp lễ, tết 17.981 triệu đồng... 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, từng bước xây dựng văn hóa tiêu dùng của người dân; MTTQ các cấp đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiêu biểu, thôn, tổ dân phố văn hóa theo những tiêu chí cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua trong Cuộc vận động. Đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có 292.335/329.106 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, đạt 88,8%;...

 Nghĩa Sơn - Chí Đại