: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 19/07/2019

Tây Ninh: Phấn đấu đến năm 2020 có 65/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/7, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Cụ thể đến năm 2020 Tây Ninh phấn đấu có 46/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 14 xã biên giới), phấn đấu có 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cấp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh cũng phấn đấu huyện Hòa Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Tây Ninh là đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Định hướng đến năm 2025, Tây Ninh sẽ có 65/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu và ít nhất 2 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Giai đoạn 2016-2018, Tây Ninh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2018, số tiêu chí đạt bình quân là 14,9 tiêu chí/xã, không có xã dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 43,1 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,54% (7.609 hộ nghèo). Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 81%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98,8%. Lũy kế đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 36/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đã đạt được trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, không đáp ứng tối đa nhu cầu vốn trong đầu tư xây dựng nông thôn mới, nên rất cần sự chung tay của cộng đồng. Các cấp chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động nguồn vốn từ các tiềm lực kinh tế của xã hội, cũng như trong nhân dân để giảm phần nào kinh phí từ ngân sách nhà nước. Công tác vận động cần phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với thu nhập của người dân, tránh trường hợp áp đặt vận động theo hướng cào bằng để xây dựng nông thôn mới; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tự nguyện thì công tác vận động mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018.

Thanh Tân