: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 21/11/2019

TP Sơn La: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Qua 8 năm (2012-2019) tổ chức thực hiện, xác định được mục tiêu, chiến lược quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Sơn La đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng... qua đó, giúp cán bộ, nhân dân nhận thức đúng, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tự nguyện, tự giác đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất chung tay xây dựng NTM.

Từ năm 2012 đến nay, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn TP Sơn La đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn thay đổi, sản xuất hàng hóa được chú trọng, thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng cao, bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,2%... Đến nay, thành phố Sơn La đã có 5/5 xã (đạt 100% xã) được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Chiềng Xôm, Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Hua La và Chiềng Ngần.

P.Nhi