: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 27/08/2019

Tuy An (Phú Yên): Giám sát công tác bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ huyện Tuy An (Phú Yên) vừa triển khai đợt giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, tại các xã An Cư, An Chấn và thị trấn Chí Thạnh.

Kết quả cho thấy, tại các nơi kiểm tra, tỉ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 98% trở lên. 100% sơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 85% hộ dân trở lên có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; từ 97% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, phần lớn khu dân cư tại các xã, thị trấn này triển khai mô hình thu gom rác thải sinh hoạt tập trung và chuyển đến khu vực xử lý theo quy định. Việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường luôn được chính quyền và người dân quan tâm.

Xuân Hiếu