: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 28/11/2018

Vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xác định Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngoài việc ban hành những văn bản, hội nghị, tập huấn hướng dẫn và tổ chức lễ phát động để triển khai thực hiện, Mặt trận tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận tổ chức thực hiện Cuộc vận động (CVĐ). 

Chính vì vậy mà CVĐ đã tạo nên sự đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; góp phần cùng cả hệ thống chính trị làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 11.16% với 39.127 hộ nghèo. Toàn tỉnh đã đóng góp trên 95.364 ngày công và trên 367.053 triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng,…Người dân hiến trên 378.247m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm; có trên 10.000 hộ nghèo được giúp đỡ… 

Đáng nói, từ năm 2016 đến nay, Quỹ Vì người nghèo đã vận động được 71.068 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng mới 517 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 366 nhà; hỗ trợ xây dựng 2.001 nhà tránh lũ; hỗ trợ con giống; hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo,… Ngoài ra từ năm 2016 đến nay đã vận động được gần 56.395 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sự cố nghiêm trọng. 

CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, từng bước xây dựng văn hóa tiêu dùng của người dân. Trong 3 năm đã phối hợp tổ chức đưa 17 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, triển khai nhiều điểm bán hàng Việt tại các địa phương, tạo điều kiện cho người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với hàng Việt.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được chú trọng cùng với đó là thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, như vận động nhân dân đóng góp xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, người có công. Hiện nay cả tỉnh có hơn 400 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng với mức ít nhất 1.000.000 đồng/tháng.

Ngoài ra nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đoàn kết chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có 292.335/329.106 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, đạt 88,8%.

Qua 3 năm thực hiện, CVĐ đã trở thành phong trào thi đua của toàn dân và đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. CVĐ đã góp phần tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Tấn Thành